Κυριακή, 6 Απριλίου 2014

Οι υπηρεσίες που παρέχει ο εργοθεραπευτής.

Οι υπηρεσίες που παρέχει ο εργοθεραπευτής είναι:
Αξιολογεί και παρεμβαίνει με βάση τις ανάγκες του ασθενή, σε συνεργασία με την οικογένεια, το φροντιστή ή άλλους.
• Στοχεύει στην εξέλιξη, βελτίωση, στήριξη και διατήρηση δεξιοτήτων σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής,
   στην εργασία ή σε παραγωγικές διαδικασίες, στο παιχνίδι ή τη διασκέδαση.
• Προωθεί, εξελίσσει και αποκαθιστά αισθητικοκινητικά, γνωστικά και ψυχοκοινωνικά στοιχεία του ατόμου

στην καθημερινή του δραστηριοποίηση. 
• "Διδάσκει" τον ασθενή, την οικογένεια, το φροντιστή, ή άλλους να διεξάγουν την απαραίτητη κάθε φορά μορφή παρέμβασης.
• Συνεργάζεται με την ομάδα αποκατάστασης ή άλλους οργανισμούς ώστε να παρέχεται η πλέον ολόπλευρη αντιμετώπιση και αποκατάσταση του ατόμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου