Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 5-6 ΕΤΩΝ.

5-6 Ετών
Κοινωνικές/Συναισθηματικές Δεξιότητες 
 • Επιλέγει τους φίλους του
 • Παίζει απλά επιτραπέζια παιχνίδια
 • Παίζει ανταγωνιστικά παιχνίδια
 • Συμμετέχει σε συνεργατικό παιχνίδι με άλλα παιδιά που περιλαμβάνει ανάληψη ρόλων, ομαδικές αποφάσεις και κανόνες
 • Εκφράζει τα συναισθήματά του προφορικά
 • Δείχνει ενδιαφέρον σε αστεία πράγματα
 • Πραγματοποιεί τις επιθυμίες του (π.χ. τρώει κρυφά ένα γλυκό)
Γνωστικές Δεξιότητες
 • Κατηγοριοποιεί αντικείμενα με βάση ένα χαρακτηριστικό τους
 • Κατανοεί το ίδιο και το διαφορετικό
 • Λέει τις ημέρες της εβδομάδας και γνωρίζει κάποια νομίσματα
 • Γνωρίζει απλές αντίθετες έννοιες όπως «μεγάλο/μικρό»
 • Αρχίζει να χρησιμοποιεί με ακρίβεια τις χρονικές έννοιες «χθες» και «αύριο»
 • Αρχίζει να συνδέει την έννοια της ώρας με το καθημερινό του πρόγραμμα
 • Μετρά 10 ή περισσότερα αντικείμενα
 • Ονομάζει μερικά γράμματα και αριθμούς
 • Ξεχωρίζει το δεξί από το αριστερό χέρι
 • Εξηγεί απλούς κανόνες παιχνιδιών που του αρέσουν/ή παίζει
 • Η διάρκεια της προσοχής του αυξάνεται θεαματικά, μαθαίνει μέσω της καθοδήγησης, όταν κάτι το ενδιαφέρει μπορεί να αγνοήσει διασπαστικά στοιχεία
Δεξιότητες Λόγου και Ομιλίας
 • Η άρθρωσή του είναι σχεδόν τέλεια, με εξαίρεση ίσως το /ρ/.
 • Οι προτάσεις του αποτελούνται από 6-8 λέξεις
 • Αφηγείται ιστορίες
 • Απαντά ερωτήσεις σχετικά με μια ιστορία
 • Χρησιμοποιεί γραμματικά σωστές προτάσεις
 • Έχει λεξιλόγιο περίπου 2000 λέξεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου