Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014

ΤΕΙ Εργοθεραπευτών.Πότε ιδρύθηκε,διάρκεια σπουδών.

Το Τμήμα Εργοθεραπείας ιδρύθηκε το 1977 στην Ανώτερη Σχολή Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας (Α.Σ..Υ.Κ.Π.) των Κέντρων Ανώτερης Τεχνολογικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) τα οποία ήταν ενταγμένα στην ανώτερη εκπαίδευση.

Από το 1983 , με την ίδρυση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) τα οποία εντάχθηκαν πλέον στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το Τμήμα Εργοθεραπείας αποτελεί ένα από τα 15 τμήματα της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Αθήνας και είναι το μοναδικό Τμήμα στην Ελλάδα που παρέχει εκπαίδευση στην επιστήμη της Εργοθεραπείας. Στεγάζεται στον πρώτο όροφο του κτιρίου το οποίο βρίσκεται στη διασταύρωση της Λεωφόρου Αθηνών και Μητροδώρου 24 (κτίριο της ΕΡΓΑΣ ) στην Ακαδημία Πλάτωνος.

Η διάρκεια σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα και οι σπουδές περιλαμβάνουν επτά (7) εξάμηνα θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων και (1) εξάμηνο πρακτικής άσκησης σε εργασιακούς χώρους όπως: γενικά και ειδικά νοσοκομεία, κλινικές, ειδικά σχολεία, κέντρα αποκατάστασης κ.λ.π. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους σπουδών οι σπουδαστές αναλαμβάνουν και την εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας.

Ο αριθμός των εισακτέων σπουδαστών στο Τμήμα Εργοθεραπείας καθορίζεται κάθε ακαδημαϊκό έτος από σχετική υπουργική απόφαση και ανέρχεται περίπου σε 120 σπουδαστές ανά ακαδημαϊκό έτος. Ο αριθμός των εισακτέων σπουδαστών επιμερίζεται ισομερώς στα δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το εαρινό. Στους σπουδαστές αυτούς προστίθενται και σπουδαστές από διάφορες άλλες κατηγορίες όπως: ομογενείς, αλλοδαποί, από κατάταξη κ.ά.

Οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές του Τμήματος κατά το χειμερινό εξάμηνο του 2004 ανέρχονται στους 700 σπουδαστές.

Από το Τμήμα Εργοθεραπείας του Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Αθήνας αποφοίτησαν 202 Εργοθεραπευτές , ενώ από το Τμήμα Εργοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας οι αποφοιτήσαντες μέχρι τον Ιούλιο του 2004 ήταν 780.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου