Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ.

 Εκτός από τις πέντε αισθήσεις, την όραση, την ακοή, την όσφρηση, τη γεύση και την αφή, στη διαδικασία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο τρία συστήματα: το ιδιοδεκτικό, το απτικό και το αιθουσαίο. Αυτά αποτελούν την πιο πρώιμη βάση της μετέπειτα αισθητηριακής ολοκλήρωσης του ατόμου και αναπτύσσονται ακόμα και κατά την ενδομήτρια ζωή.
 Αιθουσαίο: είναι ο δεύτερος σε ωρίμανση αισθητηριακός μηχανισμός μετά από αυτόν της αφής. Η γένεσή του αρχίζει από την ενδομήτρια ζωή και στο τέλος του πέμπτου μήνα της κύησης η ανάπτυξή του έχει ολοκληρωθεί από λειτουργικής πλευράς. Οι υποδοχείς του βρίσκονται στο έσω αυτί. Το αιθουσαίο σύστημα:
 • πληροφορεί τον εγκέφαλο για τη θέση και την κίνηση του κεφαλιού στο χώρο
 • ρυθμίζει τις κινήσεις του σώματος, τον τόνο στάσης, την ισορροπία
 • ρυθμίζει τις κινήσεις των ματιών σε σχέση με τις κινήσεις του κεφαλιού
 • συμβάλλει στις αντιδράσεις προσανατολισμού, στις προστατευτικές αντιδράσεις και στη σταθερότητα των αρθρώσεων
 • πληροφορεί τον εγκέφαλο για τις αλλαγές στην ταχύτητα και την κατεύθυνση των κινήσεων
 • είναι υπεύθυνο για την αίσθηση της δόνησης
 • συμβάλλει στη συναισθηματική ασφάλεια και ηρεμία του ατόμου 
 Ιδιοδεκτικό: συνεργάζεται άμεσα με το αιθουσαίο. Οι ιδιοδεκτικοί υποδοχείς βρίσκονται στους αρθρικούς θύλακες, στους τένοντες και στους μύες. Το ιδιοδεκτικό σύστημα:
 • παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη στάση των μυών, την πίεση που ασκείται στο σώμα μας, τη θέση των μελών του σώματος στο χώρο, τη δύναμη και το εύρος της κάθε κίνησης
 • παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατεύθυνση της κάθε κίνησης, τον προσανατολισμό στο χώρο και το βαθμό σύσπασης του κάθε μυ
 • συμβάλλει στην απόκτηση του «σχήματος σώματος», δηλαδή της εικόνας που έχει το κάθε άτομο για το σώμα του και τα συναισθήματά του απέναντι σε αυτό
 • συμβάλλει σε όλους τους τύπους κινητικής δραστηριότητας (αντανακλαστικά, αυτόματες αντιδράσεις, εκούσιες κινήσεις).
 Απτικό: είναι το πρώτο σύστημα που αναπτύσσεται κατά την ενδομήτριο ζωή.                                  Οι υποδοχείς του είναι διάσπαρτες στο δέρμα σε ολόκληρο το σώμα μας. Με το απτικό σύστημα αντιλαμβανόμαστε το περιβάλλον και προστατευόμαστε από τις επιδράσεις του. Έτσι διακρίνεται σε δύο υποσυστήματα: το πρωτοπαθές ή προστατευτικό που πληροφορεί για τον πόνο, την πίεση και την απαλή αφή και το διακριτικό που πληροφορεί για τον εντοπισμό ενός απτικού ερεθίσματος, την εν τω βάθει πίεση, τη διάκριση δύο σημείων αφής, τη στερεογνωσία και τη γραφαισθησία. Το απτικό σύστημα:
 • είναι σημαντικό στην ανάπτυξη της απτικής αντιληπτικότητας
 • είναι απαραίτητο στον κινητικό συντονισμό, στον κινητικό σχεδιασμό και στις λεπτές κινήσεις
 • είναι απαραίτητο για τη συναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου, κυρίως όσον αφορά την κοινωνικότητα και τη συμπεριφορά
 • συμβάλλει στην ανάπτυξη της εικόνας σώματος.


Τζονιχάκη, Ι., Μοροζίνη, Μ. και Πολίτης, Ι. (2012). Ειδικές θεραπευτικές τεχνικές στην Εργοθεραπεία. Αθήνα
Το παραπάνω άρθρο γράφτηκε στα πλαίσια πρακτικής άσκησης.
Πολιτάκη Μαρκέλλα Εργοθεραπεύτρια
Αργυρώ Φουστέρη φοιτήτρια Εργοθεραπείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου