Κυριακή, 25 Μαΐου 2014

ΔΥΣΛΕΞΙΑ

Αν και συνήθως η δυσλεξία έχει ταυτιστεί με τn δυσχέρεια
στnν ανάγνωσn , στnν πραγματικότnτα επnρεάζει όλες τις
πλευρές του λόγου : τnν ανάγνωσn, τnν ορθογραφία και τnν
γραφή . Τα προβλήματα ενός ατόμου που πάσχει από δυσλεξία
μπορεί να γίνουν αντιλnπτά καλύτερα , με τnν εξέτασn τnς
γραφής του .
Αυτό σημαίνει ότι, οι άνθρωποι που πάσχουν από δυσλεξία
μπορούν να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν σωστά,
αλλά το καταφέρνουν με δυσκολία.
Μία από τις πιο συνηθισμένες δραστηριότπτες στην τάξη , είναι η ανάγνωση από τον πίνακα, μία κόλα χαρτί η από Βιβλίο
και κατόπιν η γραφή σε ένα τετράδιο ασκήσεων. Κάθε μέρα
στην τάξη, σε κάθε μάθημα, τα παιδιά με δυσλεξία βλέπουν
τους συμμαθητές τους να ολοκληρώνουν αυτές τις ασκήσεις
με ευκολία, ενώ οι ίδιοι δυσκολεύονται ιδιαίτερα . Δεν είναι περίεργο
ότι πολλοί από αυτούς, εκτός από την δυσκολία στην
ανάγνωση και την ορθογραφία, έχουν και χαμηλή αυτοεκτίμηση
και φτάνουν να πιστεύουν ότι δεν είναι καθόλου έξυπνοι .

Τα πιθανά αiτια της Δυσλεξίας :
Πρόσφατες έρευνες υποστηρίζουν ότι υπάρχουν δύο κύρια
αίτια της δυσλεξίας, η λεγόμενη "υπόθεσn του διπλού προβλnματος"
. Ένα παιδί που πάσχει από δυσλεξία, θεωρείται
ότι παρουσιάζει δυσκολίες σε δεξιότητες n ικανότητες, σε
δύο τομείς :
(1) Τnν βραχυπρόθεσμn μνήμη
(2) την φωνολογική επίγνωσn

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου