Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

Προβλήματα που σχετίζονται με ελλειμματική προσοχή

Α. Περιγραφή δυσκολιών:

Μαθητές με ελλειμματική προσοχή μπορεί να κάνουν λάθη κατά την αποκωδικοποίηση των λέξεων (π.χ., αντιμετάθεση η παράλειψη γραμμάτων), επειδή δεν προσέχουν τις λεπτομέρειες. Επίσης, λόγω του παρορμητισμού τους μπορεί να προσπαθούν να
μαντέψουν τη λέξη από μερικά γράμματα και τα συμφραζόμενα ή να αποδέχονται ως σωστή μια λέξη χωρίς να ελέγχουν αν συμφωνεί με τα συμφραζόμενα.
• Οι μαθητές αυτοί παρουσιάζουν προβλήματα κατά την κατανόηση επειδή διαβάζουν επιφανειακά. Συχνά ταυτίζουν την αποκωδικοποίηση με την κατανόηση και επενδύουν όλη τους την ενέργεια στην αποκωδικοποίηση.

Β. Οδηγίες αντιμετώπισης:

• Τα παιδιά αυτά κουράζονται εύκολα. Γι’ αυτό το λόγο η παρέμβαση πρέπει να γίνεται σε μικρά χρονικά διαστήματα και να περιλαμβάνει εναλλαγές τεχνικών και στρατηγικών.
• Τα παιδιά αυτά δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν αν το αναγνωστικό υλικό δεν είναι ενδιαφέρον.
• Τα παιδιά αυτά κάνουν λάθη κατά την αποκωδικοποίηση. Για να τα βοηθήσουμε μπορούμε να τα μαγνητοφωνήσουμε κατά την ανάγνωση και μετά να τους ζητήσουμε να ελέγξουν την ορθότητα της ανάγνωσής τους.
• Οι μαθητές αυτοί δεν προσέχουν καθώς διαβάζουν. Γι αυτό το λόγο είναι καλό να τους δώσουμε τις ερωτήσεις κατανόησης πριν διαβάσουν το κείμενο. Επίσης, μπορούμε να τους δώσουμε ερωτήσεις κατανόησης για να τις απαντήσουν καθώς διαβάζουν το κείμενο (π.χ., ανά παράγραφο). Οι ερωτήσεις αυτές πρέπει να βασίζονται στην κατανόηση λεπτομερειών και όχι της γενικής έννοιας του κειμένου. Ο σκοπός των ερωτήσεων αυτών είναι να βοηθήσουν τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν αν διαβάζουν με προσοχή ή όχι.
• Τα παιδιά αυτά διαβάζουν επιφανειακά. Μπορούμε να τους δείξουμε πώς να παίρνουν ενεργό μέρος κατά την ανάγνωση υπογραμμίζοντας η κρατώντας σημειώσεις.

2. Προβλήματα που σχετίζονται με τη μνήμη

Α. Περιγραφή δυσκολιών:

• Παιδιά που έχουν αδύναμη μνήμη μπορεί να δυσκολεύονται να αντιστοιχίσουν γράμματα με φθόγγους ώστε να αποδώσουν το σωστό φθόγγο σε κάθε γράμμα. Επίσης, δυσκολεύονται να συνθέσουν τους φθόγγους ή τις συλλαβές για να διαβάσουν μια λέξη. Αυτό το πρόβλημα είναι πιο έντονο στις μεγάλες λέξεις. Σε αυτήν την περίπτωση, μόλις διαβάσουν τη τελευταία συλλαβή ξαναρίχνουν μια
ματιά στην αρχική για να θυμηθούν τη λέξη. Μερικά παιδιά μπορεί να δυσκολεύονται να συσχετίσουν τη φωνολογική μορφή της λέξης με τη σημασία της και διαβάζουν τις λέξεις αργά σαν να μην τις αναγνωρίζουν (όπως τις ψευδολέξεις).
• Κατά την ανάγνωση κειμένου, μπορεί να μην κατανοούν επειδή έχουν ξεχάσει το αρχικό μέρος ενώ βρίσκονται στο μέσο ή στο τέλος του κειμένου.

Β. Οδηγίες αντιμετώπισης:

• Μπορούμε να βοηθήσουμε τους μαθητές να κατακτήσουν την αντιστοιχία γραμμάτων-φθόγγων χρησιμοποιώντας πολυαισθητηριακές
μεθόδους (π.χ., το παιδί βλέπει, ακούει, ψηλαφίζει και γράφει).
• Χρησιμοποιούμε ασκήσεις πολλαπλών επιλογών για την αναγνώριση των σωστών λέξεων (π.χ., ζητάμε από το παιδί να επιλέξει ποια ανάμεσα σε 4 επιλογές είναι η λέξη που ταιριάζει σε μια πρόταση).
• Για να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά στην κατανόηση του κειμένου, τους δείχνουμε πώς να χωρίζουν παραγράφους σε εννοιολογικές ενότητες. Πρώτα πρέπει να διαβάζουν για την κυρίως έννοια. Μετά μπορούν να δημιουργήσουν στήλες με τις ερωτήσεις ποιος, τι, που, πότε και γιατί και να καταγράφουν τις λεπτομέρειες του κειμένου.
• Δείχνουμε στα παιδιά πώς να υποβοηθούν τη μνήμη τους υπογραμμίζοντας ή κρατώντας σημειώσεις.
• Βοηθάμε τους μαθητές να αναπτύξουν ικανότητες διήγησης ζητώντας τους να διηγηθούν παραμύθια ή ιστορίες ή ακόμα ταινίες και επεισόδια στην τηλεόραση. Η διήγηση πρέπει να είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ανάγνωσης.

 3.Προβλήματα που σχετίζονται με τη γλώσσα

Α. Περιγραφή δυσκολιών:

• Παιδιά που δυσκολεύονται στη φωνολογική επίγνωση, μπορεί να δυσκολευτούν στην αποκωδικοποίηση των λέξεων. Το ίδιο ισχύει και για παιδιά με περιορισμένο λεξιλόγιο ή περιορισμένη κατανόηση των μορφολογικών κανόνων της γλώσσας (καταλήξεις, προθέματα, κ.α.). Μπορεί να μην γνωρίζουν τα φωνήματα τα οποία αντιστοιχούν στα γραφήματα της γλώσσας και να δυσκολεύονται να τα συνθέσουν για να διαβάσουν τη λέξη. Αλλά, ακόμα και αν μπορούν να διαβάσουν τη λέξη, μπορεί να μην την κατανοούν επειδή δεν μπορούν να εντοπίσουν την κατάλληλη έννοια. Στην ανάγνωση δεν λαμβάνουν υπόψη τους τα συμφραζόμενα και μπορεί να κάνουν λάθη επειδή δυσκολεύονται να αξιοποιήσουν τις γραμματικές και συντακτικές πληροφορίες του κειμένου.
• Οι μαθητές αυτοί μπορεί να δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη σχέση ανάμεσα στις λέξεις της πρότασης, ή τη σχέση ανάμεσα στις προτάσεις του κειμένου. Μπορεί να δυσκολεύονται να εντοπίσουν διάφορα λογοτεχνικά στοιχεία του κειμένου η τα συναισθήματα που θέλει να κινητοποιήσει ο συγγραφέας στον αναγνώστη.Β. Οδηγίες αντιμετώπισης:

• Οι ασκήσεις φωνολογικής επίγνωσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τους μαθητές αυτούς.
• Τα παιδιά αυτά έχουν ανάγκη να βελτιώσουν το λεξιλόγιό τους. Ασκήσεις και παιχνίδια που στηρίζονται στο λεξιλόγιο είναι πολύ χρήσιμα (π.χ. σταυρόλεξα, ασκήσεις με συνώνυμα και αντώνυμα).
• Η χρήση εικονογραφημένου υλικού κατά την ανάγνωση είναι σημαντική μια και προσφέρει μια οπτική διάσταση κατά την κατανόηση του κειμένου.
• Τα παιδιά αυτά μπορούν να βοηθηθούν από τη χρήση κειμένων
με ενδιαφέροντα θέματα αλλά απλό λεξιλόγιο.
• Τα παιδιά αυτά πρέπει να μάθουν να προσέχουν τα συμφραζόμενα καθώς διαβάζουν.
• Η κατανόηση των παιδιών αυτών μπορεί να βελτιωθεί αν
μάθουν να παίρνουν ενεργό μέρος στην ανάγνωση, βάζοντας σε κύκλο τις κύριες έννοιες ή υπογραμμίζοντας και κρατώντας σημειώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου