Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

ΣΥΧΝΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ.


Προσχολικά:

§  Το παιδί μιλάει αργότερα από ότι τα περισσότερα παιδιά

§  Προβλήματα στην προφορά

§  Αργή ανάπτυξη του λεξιλογίου

§  Συχνά αδυνατούν να βρουν τη σωστή λέξη

§  Δυσκολία στην ομοιοκαταληξία των λέξεων

§  Πρόβλημα στη μάθηση αριθμών, γραμμάτων, ημερών της βδομάδας, χρωμάτων και σχημάτων

§  Υπάρχει ανησυχία και εύκολη απόσπαση

§  Πρόβλημα αλληλεπίδρασης με συνομηλίκους

§  Δυσκολία στην ακολουθία μίας ρουτίνας ή κατευθύνσεων

§  Αργή ανάπτυξη δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας

Μέχρι 5 ετών:

§  Αργούν να μάθουν τη σχέση μεταξύ των γραμμάτων και των ήχων

§  Συγχέουν βασικές λέξεις

§  Μεταφέρουν τη σειρά των αριθμών και συγχέουν τα αριθμητικά σύμβολα

§  Αργούν να θυμηθούν γεγονότα

§  Αργούν να μάθουν νέες δεξιότητες

§  Παρορμητικός και δύσκολος σχεδιασμός

§  Ασταθής λαβή μολυβιού

§  Δυσκολία στο να μάθουν τον χρόνο

§  Κακός συντονισμός

§  Αγνοούν το φυσικό περιβάλλον 

Προσοχή : Όλα τα παραπάνω αποτελούν ενδείξεις και αν αντιμετωπιστούν εγκαίρως με τις κατάλληλες μεθόδους αφού πρώτα γίνει αξιολόγηση του παιδιού από ειδικούς πιθανά με τη βελτίωση των δεξιοτήτων του το παιδί να μην εμφανίσει έντονα δυσκολίες στη μάθηση. Η πρώιμη παρέμβαση συνιστάτε σε αυτές τις περιπτώσεις . Το ιστορικό του παιδιού και η αισθητικοκινητική του ανάπτυξη θα κατευθύνει τη παρέμβαση.  

Από 5 έως 8 ετών:
§  Αντιστροφή ακολουθίας γραμμάτων (left/felt)
§  Δυσκολία στο γραφικό χαρακτήρα
§  Αποφυγή της ανάγνωσης μεγαλοφώνως
§  Δύσκολη και σφιχτή λαβή μολυβιού
§  Αργή ή κακή ανάκληση γεγονότων
§  Δυσκολία στο να κάνει φίλους
§  Δυσκολία στην κατανόηση της γλώσσας του σώματος και των εκφράσεων του προσώπου
§  Αργούν να μάθουν προθέματα, επιθήματα, ρίζες λέξεων και άλλες στρατηγικές ορθογραφίαςΜαθητές λυκείου και Ενήλικοι:
§  Εξακολουθεί να συλλαβίζει λάθος
§  Αποφεύγει τη γραφή και την ανάγνωση
§  Δυσκολία στην περίληψη
§  Δυσκολία στις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις στις εξετάσεις
§  Αδυναμία στις δεξιότητες μνήμης
§  Δυσκολία στην προσαρμογή σε νέες ρυθμίσεις
§  Αργός ρυθμός σε κάποια δουλειά
§  Φτωχή κατανόηση αφηρημένων εννοιών
§  Είτε δίνει πολύ λίγη προσοχή σε λεπτομέρειες είτε εστιάζει πάνω τους πάρα πολύ
§  Διαβάζουν εσφαλμένα τις πληροφορίες
Βιβλιογραφική αναφορά:
©2017 WETA. LD on Line works in association with the National Joint Committee on Learning Disabilities (NJCLD). LD on Line is an educational service of public television station WETA in Washington, D.C.
 Πολιτάκη Μαρκέλλα Παιδιατρική Εργοθεραπεύτρια  
Σε συνεργασία με την Αργυρώ Φουστέρη Εργοθεραπεύτρια 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου