Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ!!


 Στη τάξη του νηπιαγωγείου γίνεται η κατάλληλη εκπαίδευση, ώστε το παιδί να μπορεί να φοιτήσει στη Α΄Τάξη  του δημοτικού.
Για να είναι ένα παιδί έτοιμο , οι δεξιότητες που πρέπει να έχει αναπτύξει επαρκώς ως την ηλικία των 6  είναι οι εξής :
 Για την γραφή 

- Γραφοκινητικές δεξιότητες ( αντιγραφή μοντέλων προγραφής και γραφής, ορθή χρήση εργαλείου γραφής με τριποδική λειτουργική λαβή και καλό έλεγχο της άκρας χείρας, ορθή φορά γραφής , σωστή στάση σώματος και καλό αμφίπλευρο συντονισμό )
- Καλή οπτική διάκριση ( να μπορεί να ξεχωρίσει όμοια αλλά όχι ίδια σύμβολα μεταξύ τους )
- Καλή οπτική μνήμη ( για ανάκληση πληροφοριών  π.χ. αριθμούς )
- Ακουστική διάκριση ( π.χ. να ξεχωρίζει σύμφωνα που ηχητικά μοιάζουν μεταξύ τους )
- Καλό προσανατολισμό στο χώρο ( πάνω από - κάτω από κτλ.)
- Καλό χρονικό προσανατολισμό ( σήμερα - αύριο ,πρωί - βράδυ )
- Ακουστική μνήμη ( συμβάλει στην ανάκληση πληροφοριών κυρίως στο γνωστικό τομέα )
- Καλό λεξιλόγιο ( περιγραφή και έκφραση )
- Οπτική συνέχεια και διάκριση του όλου από μέρος μιας εικόνας
- Κατηγοριοποίηση ( να ξεχωρίζει τα μέρη που αποτελούν ομάδα )
- Καλή διάρκεια προσοχής η οποία είναι από 20 έως 30 λεπτά στην ηλικία των 5,6 έως 6
- Έναρξη και λήξη δραστηριότητας ( να μπορεί να ολοκληρώσει μια εργασία στα αντίστοιχα χρονικά πλαίσια για την ηλικία του )
 - Διαδοχή και σειροθέτηση ( να είναι ικανό να θυμάται και να γράφει στοιχεία σε σειρά π.χ. αριθμούς )
Για την ανάγνωση

- Να αναγνωρίζει τα γράμματα του αλφαβήτου
- Να κατανοεί ότι οι λέξεις αποτελούνται από γράμματα και συλλαβές ( φωνολογική επίγνωση)
- Να μπορεί να χωρίσει σε συλλαβές και φωνήματα τη λέξη ( φωνημική ανάλυση και σύνθεση )
- Αποκτώντας τη παραπάνω δεξιότητα μπορεί να συνθέσει τα γράμματα με την εικόνα τους και να γράψει ή να προφέρει τις λέξεις.


 Για το γραπτό λόγο το παιδί χρειάζεται εξάσκηση σε όλες τις παραπάνω δεξιότητες  καθώς και αναπτυξιακά να έχει ωριμάσει ασθητηριακά και νευροψυχολογικά.
Επίσης, απαραίτητο στοιχείο είναι και οι κοινωνικοσυναισθηματικές του δεξιότητες,η ικανότητα συμμετοχής σε ομάδα και η τήρηση κανόνων.Επιπλέον, το γνωστικό επίπεδο να είναι αντίστοιχο της ηλικίας του.

 Εάν ένα παιδί υστερεί στις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη γραφή και την ανάγνωση πιθανά  θα εμφανίσει δυσγραφία και δυσκολίες στην αναγνωστική του ικανότητα στην Α΄Δημοτικού. Οι ελλείψεις σε τομείς της ανάπτυξης συνήθως, δημιουργούν δυσκολία στην ομαλή φοίτηση στο Δημοτικό, με αποτέλεσμα πολλές φορές την εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών. Ιδιαίτερα τα παιδιά που εμφανίζουν συναισθηματική ανωριμότητα, αισθητικοκινητικές διαταραχές, αρθρωτικές δυσκολίες, δυσπραξικά στοιχεία , δυσκολία στις ψυχοκοινωνικές δεξιότητες και γνωστικά ελλείμματα, χρειάζονται ενίσχυση και εκπαίδευση καθώς και περισσότερο χρόνο, έτσι ώστε να μπορέσουν να φοιτήσουν στη Α΄τάξη .
 Σε πολλές περιπτώσεις κατόπιν αξιολόγησης και  ανάλογα το μέγεθος των δυσκολιών του παιδιού, πιθανά ο ειδικός να προτείνει επαναφοίτηση στη τάξη του νηπιαγωγείου.

Μαρκέλλα Πολιτάκη - Παιδιατρική Εργοθεραπεύτρια
Ζωή Χαντζή - φοιτήτρια Εργοθεραπείας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου