Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014

ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΞΙΑ.


Σύμφωνα με τη θεωρία της A. Bourcier η δυσλεξία είναι η εξέλιξη μιας ειδικής διαταραχής η οποία σχετίζεται με πέντε βασικούς παράγοντες :
- Τη πλευρίωση,
- Την οργάνωση της εικόνας του σώματος,
- Τον προσανατολισμό
- Την οργάνωση χώρου και χρόνου
- Τη σταθεροποίηση των αξιών.
Όλα τα παραπάνω συμβάλλουν στη διαμόρφωση του προσανατολισμού του ατόμου στο Σύμπαν.
Η ανάγνωση κειμένου είναι μια λειτουργική συνδιαστική ικανότητα η οποία προυποθέτει :
- Σταθερό προσανατολισμό
- Οπτικοκινητικό συντονισμό ( χέρι- μάτι )
- Καλή οπτική διάκριση και εντοπισμό μορφών.
- Απόσταση των λέξεων μεταξύ τους για καλή κατανόηση των εννοιών.
- Έλεγχο στη σχέση φθόγγου - έννοιας.
- Συντονισμό των αναπνευστικών κινήσεων κατά την ανάγνωση με δυνατή φωνή.
Στα άτομα που δεν πάσχουν απο δυσλεξία ο προσανατολισμός διαμορφώνεται συνήθως πριν απο τη κατάκτηση των μηχανισμών ανάγνωσης και γραφής .
Απο τα παραπάνω προκύπτει ότι η πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά που παρουσιάζουν ελλείψεις στους τομείς της οπτικής διάκρισης , συντονισμού, προσανατολισμού στο χώρο - χρόνο και στη πλευρίωση είναι εξαιρετικά σημαντική στη μετέπειτα μαθητική τους πορεία. Οποιαδήποτε έλλειψη σε αυτούς τους τομείς στη προσχολική ηλικία παραπέμπει εκτός των άλλων σε Εργοθεραπευτική αξιολόγηση και παρέμβαση με σκοπό την βελτίωση και μείωση των μελλοντικών δυσκολιών που σχετίζονται με δυσλεξία ή και γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες. Πολιτάκη Μαρκέλλα Ε / Θ.

" ......Τα παιδιά είναι τα εξαίρετα αντηχεία του λόγου, έχουν ανάγκη να ακούν τη γλώσσα γιατί διαθέτουν την έμφυτη, σε βάθος κατανόηση του αληθινά ασυνείδητου νοήματος των λέξεων.
.......Νοιώθουν έντονα την βαθιά διάθεση που κινεί την επιθυμία μας να επικοινωνήσουμε μαζί τους, αφού η γλώσσα αποτελεί για αυτά, ανάγκη και επιθυμία..κι αυτή την ανάγκη τη ζουν σαν τους πιο εκπληκτικούς δέκτες της ασυνείδητης αντήχησης των λέξεων. "

Francoise Dolto
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου