Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Η χαρά της συνεργασίας!
Στα πλαίσια εκμάθησης κοινωνικών δεξιοτήτων και τήρησης κανόνων,συνεργασίας και ενίσχυσης των γνωστικών δεξιοτήτων και όλων των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τη μάθηση δημιουργούμε ομάδες που απασχολούν παιδιά παρόμοιας ηλικίας .Δημιουργούν με πλαστελίνη και μαρκαδόρους, βελτιώνουν τη λεπτή κινητικότητά τους,συνεργάζονται και ψυχαγωγούνται, αναπτύσσουν την ικανότητα τους να περιμένουν τη σειρά τους, να μοιράζονται αντικείμενα και επίσης να αυξάνουν την επιδεξιότητά τους στη χρήση αντικειμένων αναπτύσσοντας σωστή τεχνική σύλληψης και συντονισμού των δύο πλευρών τους. Παίζουν ομαδικά παιχνίδια και είναι πάντα πρόθυμα να προσέλθουν στη συνεδρία, χαίρονται και πάνω απο όλα μαθαίνουν. Αυξάνουν τις γνωστικές τους δεξιότητες και τις αισθητικοκινητικές τους δεξιότητες με τη χρήση πολλών υλικών και δημιουργούν διάφορες κατασκευές. Η χαρά της μάθησης μέσω παιχνιδιού, καθώς και η επικοινωνία μεταξύ τους είναι χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας.
Πολιτάκη Μαρκέλλα Εργοθεραπεύτρια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου