Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΜΕΣΩ Ε/Θ

ΣΧΟΛΕΙΟ-ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
            Οι πλέον απαραίτητες δεξιότητες για την ένταξη σε σχολικό πλαίσιο και τα στοιχεία εκτέλεσης που θα πρέπει αναπτύξουμε/ βελτιώσουμε, ξεκινώντας την παρέμβασή μας είναι:
Γνωστικές Δεξιότητες: 
Μάθηση, διάρκεια προσοχής-συγκέντρωση, μνήμη, επίλυση προβλήματος, κατηγοριοποίηση, ακολουθία οδηγιών,  εκκίνηση & τερματισμός
δραστηριότητας, κατανόηση εννοιών, ανοχή στη ματαίωση και γενίκευση.
Λεπτής Κίνησης & Συντονισμού:
 Δεξιότητες προγραφής, λαβή μολυβιού, γραφή, χρήση ψαλιδιού, λοιπών χειροτεχνικών & κατασκευαστικών δραστηριοτήτων.
Αδρής Κίνησης: 
 Να τρέχει, να κινείται στο χώρο επιδέξια, να πιάνει, πετάει,κλωτσάει την μπάλα, να  χοροπηδά, να πηδά στο ένα πόδι.
Δεξιότητες Παιχνιδιού: 
 Να περιμένει τη σειρά του, να κατανοεί/ συμμετέχει σε παιχνίδι κανόνων, συμβολικό παιχνίδι, σε αθλήματα, σε κοινωνικό παιχνίδι.
Κοινωνικές Δεξιότητες- Επικοινωνία:  
Ανάπτυξη σχέσεων με συνομηλίκους-φιλίες, κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων, συνεργασία, κατανόηση των κοινωνικών κανόνων.
 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
•         Αξιολόγηση-Επιλογή κατάλληλων πλαισίων αναφοράς/ δραστηριοτήτων.
•         Εκπαίδευση σε γνωστικές δεξιότητες, δεξιότητες οργάνωσης γενικότερα.
•         Εκπαίδευση σε  δεξιότητες λεπτής κίνησης, οπτικοκινητικού συντονισμού, προγραφής.
•         Εκπαίδευση σε δεξιότητες αδρής κίνησης/ οπτικοκινητικού συντονισμού, πράξις (αισθητηριακή ολοκλήρωση).
•         Βελτίωση δεξιοτήτων χειρισμού δύσκολων καταστάσεων (coping skills)-προβλημάτων συμπεριφοράς.
•         Κατανόηση του μαθησιακού στυλ κάθε μαθητή.
•         Περιβαλλοντικές τροποποιήσεις/ προσαρμογές, ειδικός αισθητηριακός. εξοπλισμός, εντός και εκτός της τάξης, χρήση οπτικοποίησης στο χώρο και στο πρόγραμμα του μαθητή.
•         Κατανόηση και επεξεργασία των δυσκολιών που περιγράφονται από τη «Θεωρία του Νου της, Κεντρικής Συνοχής και της Εκτελεστικής Λειτουργίας».
•         Εκπαίδευση και καθοδήγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού εφόσον αυτό είναι επιθυμητό και απαραίτητο.
ΠΑΙΧΝΙΔΙ- ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Τα παιδιά με ΔΑΔ συνήθως εμφανίζουν δυσκολίες στη διερεύνηση και στην εκτέλεση του παιχνιδιού ή της αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου τους:
•         Χρησιμοποιούν τα παιχνίδια με ανώριμο ή περίεργο τρόπο και άλλον από αυτόν που αρχικά προορίζονται.
•         Εμπλέκονται σε στερεότυπο παιχνίδι.
•         Παρουσιάζουν δυσκολίες στη μίμηση και τη φαντασία.
•         Δυσκολεύονται αρκετά στα ομαδικά & συνεργατικά παιχνίδια με συνομήλικους, ακόμη κι αν το επιδιώκουν τα ίδια να εμπλακούν.
•         Έχουν ιδιαίτερες δυσκολίες στο φανταστικό/ συμβολικό παιχνίδι.
•         Περνούν πολύ λιγότερο χρόνο, σε σύγκριση με παιδιά χωρίς ΔΑΔ, παίζοντας.
•         Δείχνουν ωστόσο να απολαμβάνουν το αισθητηριακό-κινητικό παιχνίδι.


ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
•         Αξιολόγηση-Επιλογή πλαισίων αναφοράς/ δραστηριοτήτων.
•         Βελτίωση των δεξιοτήτων παιχνιδιού μέσα από τα αναπτυξιακά του στάδια:
  • Εξερευνητικό παιχνίδι (0-2)
  • Συμβολικό παιχνίδι (2-4)
  • Δημιουργικό παιχνίδι (4-7)
  • Παιχνίδι κανόνων (7-12).       
•         Χτίσιμο πάνω στις υπάρχουσες δεξιότητες ή ακόμη και στερεοτυπίες του.
•         Χρήση μουσικής και ρυθμού/ σωματικού παιχνιδιού (αισθητικοκινητικού) για την προώθηση της από κοινού προσοχής, βλεμματικής επαφής, & του «σειρά μου, σειρά σου».
•         Διδάσκουμε σταδιακά το προσποιητό/ συμβολικό παιχνίδι (παίζω ένα ρόλο).
•         Κατάλληλη δόμηση του ελεύθερου χρόνου και του χώρου παιχνιδιού του παιδιού,  ακόμη και του δωματίου του.
•         Σχεδιασμός ώστε το περιβάλλον (θεραπευτικό, εκπαιδευτικό, οικιακό) να είναι ασφαλές για το ίδιο (σωματικά & συναισθηματικά) αλλά και ταυτόχρονα «ελκυστικό».
•         Εμπλοκή σε δυαδικό & ομαδικό παιχνίδι με τυπικά παιδιά (ή αδέλφια).
Σημειώνεται πως πρέπει να είναι ξεκάθαρος για τον Ε/Θ ο διπλός ρόλος του παιχνιδιού: Το παιχνίδι ως θεραπευτικός στόχος-Το παιχνίδι ως θεραπευτικό εργαλείο.
Επιπλέον  πρέπει να θυμόμαστε πως για τα παιδιά με αυτισμό «Η εργασία είναι παιχνίδι, και το παιχνίδι εργασία»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου